วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานเปิดโครงการ "เสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลเด็กพิเศษ" และโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่คณะแม่บ้านข้าราชการทหารเรือ

วันนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลเด็กพิเศษ" ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
        โครงการอาชาบำบัดและออกซิเจนบำบัดสำหรับเด็กออทิสติก เป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลเด็กพิเศษ ที่กองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อให้เด็กออทิสติกทุกช่วงอายุที่พำนักในกรุงเทพมหานครและอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หรือสามารถเดินทางไปรับการรักษา ได้รับการบำบัดรักษา โดยมีการเพิ่มการรักษาด้วยการใช้ม้ามาช่วยบำบัดอีกทางหนึ่ง ซึ่งผลการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และในวันเดียวกัน เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่คณะแม่บ้านข้าราชการ ทหารเรือ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมกับจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมงาน และเวลา ๑๕.๐๐ น. นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบวุฒิบัตรและปิดโครงการ ฯ
         สมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระในครั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่คณะแม่บ้านข้าราชการทหารเรือที่ได้รับผลกระทบจากการ ปฏิบัติงานภาคใต้และคณะแม่บ้านข้าราชการทหารเรือหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งการฝึกอบรมอาชีพในครั้งนี้มีอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ การทำเทียนหอม, การทำดอกไม้ไทยดินปั้น, การจัดช่อดอกไม้ประดิษฐ์, การทำรองเท้าแตะแฟนซี, การทำน้ำนมข้าวโพดบรรจุขวด, การทำถุงผ้าพ่วงกุญแจ, การเพ้นท์เสื้อด้วยสีชอล์ค, การทำกล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ, การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM และน้ำยาอเนกประสงค์ (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)