วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือสิงคโปร์เปิดศูนย์ฝึกเรือดำน้ำ RSS Challenger

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเรือตรี ไหล ชุงฮาน ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกเรือดำน้ำ RSS Challenger ที่ฐานทัพเรือชางงี ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกแบบเบ็ดเสร็จ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีขีดความสามารถ ในการฝึกเสมือนจริงสำหรับการฝึกเฉพาะบุคคลและฝึกเป็นกลุ่มได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อนึ่ง กองทัพเรือสิงคโปร์ปลดประจำการเรือดำน้ำ RSS Challenger และ RSS Centurion ในวันเดียวกัน และตั้งชื่อศูนย์ฝึกแห่งนี้ว่า RSS Challenger เพื่อระลึกถึงเรือดำน้ำลำแรกและเรือฝึกของกองทัพเรือสิงคโปร์ (ที่มา : ขว.ทร.)