วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ

วันนี้ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญา บัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และได้รับ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑๑ นาย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ที่มา : กพ.ทร.)