วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือจัดโครงการ “เปิดหน่วยช่วยชาติ”

กองทัพเรือ จัดโครงการ “เปิดหน่วย ช่วยชาติ” สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มรายได้และลดค่า ครองชีพให้ประชาชน โดยเปิดพื้นที่หน่วยงานของกองทัพเรือ ให้ประชาชนมาจำหน่ายสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำมาจำหน่าย ในราคาถูก โดยมีพื้นที่เปิดให้จำหน่ายสินค้าดังนี้๑. พื้นที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๔๖ และ ๐๙ ๔๑๑๘ ๕๓๖๔๒. พื้นที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๓๙๓. พื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๐๓ และ ๐๙ ๓๖๑๖ ๕๖๙๓๔. พื้นที่อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๖๐๘๑ และ ๐๘ ๔๘๗๗ ๘๙๑๑๕. พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ บริเวณสวนกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๑๒ และ ๐๘ ๖๓๒๔ ๒๔๙๗ ขอเชิญชวนผู้สนใจจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า และเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิตตามโครงการดังกล่าวได้ตามสถานที่ และวัน ดังกล่าว(ที่มา : กพร.ทร.)