วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา(ที่มา : สลก.ทร.)