วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เชิญร่วม “เดิน – วิ่ง ๑๓๕ ปี กรมหลวงชุมพรฯ”

กองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิราชสกุลอาภากร สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย กำหนดจัดงาน “เดิน – วิ่ง ๑๓๕ ปี กรมหลวงชุมพรฯ” ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๑๙ น. ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ และร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในฐานะ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และยังทรงเป็น “เสด็จเตี่ย” หรือ “ หมอพร” ของประชาชนผู้สนใจสมัครร่วม “เดิน – วิ่ง ๑๓๕ ปี กรมหลวงชุมพรฯ” สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารร้านสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.abhakara.org(ที่มา:มูลนิธิอาภากร)