วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

มาเลเซียจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจตรวจสอบผู้อพยพชาวซีเรีย ก่อนรับเข้าพักพิงในประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีรายงานการเปิดเผยของ นาย Masir Kujat รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเลเซียว่า มาเลเซียจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจ ตรวจสอบผู้อพยพชาวซีเรียเพื่อสกัดกั้นผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธหรือกลุ่มก่อการร้าย ก่อนรับเข้าพักพิงในมาเลเซีย ก่อนหน้านี้ ดาโด๊ะ เซอรี นาจิบ ตุน อับดุล ราซัก นายกรัฐมนตรี มาเลเซีย ประกาศว่า รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายรับผู้อพยพชาวซีเรีย ๓,๐๐๐ คน ที่ได้รับผลกระทบจาก ความขัดแย้งในซีเรียให้เข้าพักพิงในมาเลเซียเป็นเวลา ๓ ปี(ที่มา : ขว.ทร.)