วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อินเดียสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในทะเลจีนใต้ด้วยสันติวิธี

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายมโนหาร ปาริการ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดีย แถลงระหว่างเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ASEAN และประเทศคู่เจรจา ที่ประเทศมาเลเซีย ว่า ประเทศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ควรแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยแนวทางสันติวิธีตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และยึดปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DoC) โดยอินเดียให้ความสนใจและห่วงกังวลสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ อนึ่ง อินเดียส่งเรือฟริเกต INS Sahyadri เยือนฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการลาดตระเวนบริเวณทะเลจีนใต้ตามนโยบายเชิงรุกสู่ตะวันออกของอินเดียเมื่อไม่นานมานี้ (ที่มา : ขว.ทร.)