วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แจ้งปิดเส้นทางการจราจรทางเข้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม – หน้ากองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ระหว่าง ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ศกนี้

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ขอแจ้งการปิดเส้นทางการจราจรในพื้นที่ตั้งแต่เส้นทางประตูทางเข้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม – หน้ากองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เนื่องจาก กรมช่างโยธาทหารเรือ จะนำบริษัทบางแคแทรกเตอร์เซอร์วิส จำกัด เข้ามาดำเนินการซ่อมทำผิวการจราจรในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Bike for Dad) ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจะปิดเส้นทางจราจรในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. และในวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ระหว่างเวลา ๐๑.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น.จึงขอแจ้งให้กำลังพลทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : สลก.ทร.)