วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ญี่ปุ่นจะยกปัญหาทะเลจีนใต้ขึ้นหารือในที่ประชุมระหว่างประเทศ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงว่า จะนำประเด็นสถานการณ์ในทะเลจีนใต้เข้าหารือในที่ประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมถึงการประชุม G-20 ที่ตุรกี การประชุม APEC ที่ฟิลิปปินส์ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ที่มาเลเซีย ซึ่งจีนและสมาชิก ASEAN จะเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศ ในการใช้หลักนิติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาขัดแย้งทางทะเล (ที่มา : ขว.ทร.)