วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สมาชิก ASEAN ฝึก SEACAT กับสหรัฐอเมริกา

กองทัพเรืออาเซียน และสหรัฐอเมริกา ฝึกร่วม/ผสมทางทะเล SEACAT (Southeast Asia Cooperation and Training) ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และสหรัฐอเมริกา ส่งกำลังเข้าร่วม มีบังกลาเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกมุ่งเน้นการติดตามเรือต้องสงสัย การขึ้นตรวจค้น และจำลองเหตุเรือต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย โดยมีการฝึกขั้นวางแผนใน Changi Command and Control Centre (CC2C) ฐานทัพเรือชางงี สิงคโปร์ (ที่มา : ขว.ทร.)