วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีสวนสนาม "รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี" ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีสวนสนาม "รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
          กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมสวนสนาม "รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี" ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี เดินรณรงค์เทิดพระเกียรติ ฯ ภายในงานจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ การแสดงโดดร่มจากกองทัพเรือ และการแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการกับประชาชนทั่วไป (ที่มา : กปช.จต.)