วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือสิงคโปร์ติดตั้งเรดาร์ STIR 1.2 EO Mk 2 บนเรือฟริเกต RSS Intrepid

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีรายงานว่า กองทัพเรือสิงคโปร์จะติดตั้งเรดาร์ STIR 1.2 EO Mk 2 ของบริษัท Thales และระบบควบคุมการยิง Electro-optical Fire-control Director System บนเรือฟริเกต RSS Intrepid ซึ่งเป็นเรือชั้น Formidable ทั้งนี้ สิงคโปร์ติดตั้งเรดาร์ STIR 1.2 EO Mk 2 ให้กับเรือฟริเกตชั้นดังกล่าวทั้ง ๖ ลำ มี ขีดความสามารถในการค้นหา-ติดตามและสนับสนุนระบบอาวุธ อาทิ ปืน Oto Melara ขนาด ๗๖/๖๒ มิลลิเมตร (ที่มา : ขว.ทร.)