วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ กองบังคับการ กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบำรุงรักษารถยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และพัฒนาอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ สำหรับนำไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการไปแล้ว สมัครเข้าทำงานในแต่ละสาขาอาชีพกับภาคธุรกิจเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามความสมัครใจ (ที่มา : คพท.)