วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์โลก

วันนี้ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์โลก เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานว่าด้วยการโยก ย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยมีประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา นี้ในระยะยาว เพื่อดูแลประเทศต้นทางให้คนเหล่านี้มีความสุขพอเพียงที่จะไม่คิดหนีออกนอก ประเทศ
         สำหรับประเทศผู้สังเกตการณ์และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศที่เชิญมา ร่วมประชุมนั้น เป็นองค์กร ที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติและมีประสบการณ์ในการทำ งานด้านนี้อยู่แล้ว เช่น องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องนี้และมีบทบาทแก้ปัญหาลูกเรือชาวประมงบนเกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย
         การประชุมครั้งนี้จะมีการออกแถลงการณ์ Chairman's Statement เพื่อสะท้อนถึงผลการหารือที่ทุกประเทศเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นชอบ และคาดหวังว่ามีผลต่อเนื่องถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมที่บาหลีในเดือนสิงหาคมต่อไป (ที่มา : โพสต์ทูเดย์)