วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ (LIMA 2015) ณ ประเทศมาเลเซีย

วันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงานนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2015) ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
         กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้จัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานา ชาติ LIMA 2015 ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นไปตามคำเชิญของกองทัพเรือมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่กองทัพเรือในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออัน ดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือมาเลเซียและกองทัพเรือชาติอื่น ๆ ที่ส่งกำลังเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการดังกล่าว รวมทั้งจะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเดินทาง ในน่านน้ำต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)