วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

พิธีส่งหน่วยเรือเดินทางไปร่วมแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

 วันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 ณ เกาะลังกาวี ประเทศ มาเลเซีย ณ หลักเทียบเรือ กองบัญชาการทัพเรือภาค ที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
        กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2015) ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยทัพเรือภาคที่ ๓ จัดเรือหลวงชลบุรีและกำลังพลกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมเดินทางเป็นหน่วยเรือเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นาวาเอก พงษ์มิตร ณรงค์กูล ผู้อำนวยการกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางไปร่วมนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ ทัพเรือภาคที่ ๓ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางทหารของนานาประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในวงรอบ ๒ ปีต่อครั้ง โดยในปีนี้มีกองทัพเรือชาติต่าง ๆ จัดเรือเข้าร่วมงานครั้งนี้ ๑๖ ประเทศ และมีผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทนเข้าร่วมงานตามคำเชิญ จำนวน ๓๐ ชาติ และการที่ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือ มาเลเซียและกองทัพเรือชาติอื่น ๆ ที่ส่งกำลังเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการดังกล่าว รวมทั้งจะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเดินทาง ในน่านน้ำต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)