วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" ระหว่าง ๙ - ๑๕ เมษายน นี้ ฟรี

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" โดยร่วมกับภาคเอกชน กว่า ๒,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน ๒๐ รายการ อาทิ ตรวจสภาพระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบเบรก ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณ ระบบบังคับเลี้ยว รวมทั้งตรวจการทำงานของเครื่องปัดน้ำฝน เข็มขัดนิรภัย พร้อมรับส่วนลดค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ กว่า ๑๐ - ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ณ ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ อู่ซ่อมกลาง สถานตรวจสภาพรถเอกชน เพื่อให้บริการซ่อมรถเบื้องต้นก่อนการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๙ เมษายน ๒๕๕๘
        นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางยก ยังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพและวิทยาลัยสารพัดช่าง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้บริการซ่อมรถเบื้องต้นบนถนนสาย หลักและสายรอง ทั่วประเทศกว่า ๒๕๐ จุด ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ พร้อมกับตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาล สงกรานต์ จำนวน ๑๑ จุด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก ลำปาง ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และระยอง โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงบูรณาการความร่วมมือจัดช่างตรวจสภาพ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถที่วิ่ง ให้บริการบนเส้นทางสายหลักทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ตรวจสอบสมุดประจำรถเพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถ รวมทั้งอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
        หากประชาชน "พบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร" สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)