วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

พิธีรับกำลังพลกองทัพเรือเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑

วันนี้ (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับกำลังพลในส่วนของกองทัพเรือที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการในกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ (Combined Task Force : CTF 151) สนับสนุนกองกำลังทางเรือนานาชาติในภารกิจปราบปรามโจรสลัดในพื้นที่อ่าวเอเดน และชายฝั่งโซมาเลีย ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และครอบครัวของกำลังพลที่ร่วมเดินทางไปปฏิบัติ หน้าที่ ฯ ร่วมพิธี
         การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นการเสริมสร้างและขยายบทบาทของกองทัพเรือในเวทีความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านความความมั่นคงทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมี พลเรือตรี ปกรณ์ วานิช ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Force 151 : CTF 151) พร้อมฝ่ายอำนวยการตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Forces : CMF) ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด และการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในพื้นที่อ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลีย และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ราชอาณาจักรบาห์เรน อ่าวโอมาน ทะเลอาระเบียน และตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดีย โดยมีกำลังประกอบด้วย กำลังพลในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๑๓ นาย และกำลังพลจากชาติต่าง ๆ ที่กองกำลังผสมทางทะเล จำนวน ๕ นาย นับเป็นเกียรติของกองทัพเรือที่ได้รับมอบความไว้วางใจจากกองทัพเรือนานาชาติ (ที่มา : ยก.ทร.)