วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อินเดียจะสร้างเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์และเรือฟริเกตเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจทางทะเล

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า อินเดียจะใช้งบประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ในการสร้างเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ จำนวน ๖ ลำ และเรือฟริเกต จำนวน ๗ ลำ เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจทางทะเลในมหาสมุทรอินเดีย และเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามจากปากีสถาน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายในการสร้างฐานอุตสาหกรรมเพื่อการ ป้องกันภายในประเทศ และลดการพึ่งพาการนำเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ (ที่มา : ขว.ทร.)