วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รัสเซียจะส่งมอบเรือฟริเกต Gepard 3.9 ให้เวียดนามในปี ๒๕๕๙

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า รัสเซียจะส่งมอบเรือฟริเกตชั้น Gepard 3.9 ติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำและระบบขับเคลื่อนแบบใหม่จำนวน ๒ ลำให้แก่เวียดนาม ตามกำหนดภายในปี ๒๕๕๙ หลังจากส่งมอบให้แล้วจำนวน ๒ ลำเมื่อปี ๒๕๕๔ อนึ่ง เมื่อปี ๒๕๕๖ อินโดนีเซียและมาเลเซียได้จัดหายุทโธปกรณ์จากรัสเซียเช่นกัน ขณะที่เกาหลีใต้ อินเดีย และตุรกี สนใจจัดหายานสะเทินน้ำสะเทินบก (Hovercraft) Murena-E ของรัสเซียด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)