วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เวียดนามได้รับเรือตรวจการณ์ปืน ลำที่ ๓


เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีรายงานว่า บริษัท Hong Ha Shipbuilding ส่งมอบเรือตรวจการณ์ปืนลำที่ ๓ ชื่อ HQ-274 แก่กองทัพเรือเวียดนาม โดยเรือมีความยาว ๕๔.๑๖ เมตร ความเร็วสูงสุด ๓๒ นอต ระยะปฏิบัติการ ๒,๕๐๐ ไมล์ทะเล ติดตั้งปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด ๑๔.๕ มิลลิเมตร ปืน AK-176 ขนาด ๗๖ มิลลิเมตร ปืน AK-630 ขนาด ๓๐ มิลลิเมตร ๖ ท่อยิง และอาวุธนำวิถีพื้น - สู่ - อากาศ แบบประทับบ่าSA - N - 14 Grouse อนึ่งกองทัพเรือเวียดนามได้รับเรือตรวจการณ์ปืน HQ-272 และ HQ-273 เมื่อปี ๒๕๕๕
(ที่มา : ขว.ทร.)