วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๖.๕๕ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ บนเรือหลวงอ่างทอง และกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส โดยในช่วงเช้าเป็นการชมการปฏิบัติการของ AAV จากเรือหลวงสุรินทร์ คลื่นที่ ๒ ลงน้ำ จำนวน ๙ คัน, ชมการปฏิบัติของกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ำสะเทินบก และการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกทางอากาศ
        จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ เดินทางไปยังกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ชมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณหน้าหาด โดยมี พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ
        การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นการฝึกทดสอบขีดความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยกำลังรบและหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ ของกองทัพเรือให้ดำรงความพร้อมรบ ทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธีไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งความสำเร็จของกองทัพเรือและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป (ที่มา : สลก.ทร.)