วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓
       วันนี้ (๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือโท ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๓ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ
      สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๓ เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด. และแก้ไขระเบียบต่าง ๆ รวมถึงข้อบังคับของ สอ.วด. และจะมีการจับสลากรางวัลเพื่อเป็นการมอบของขวัญให้กับสมาชิก สำหรับของชำร่วยในปีนี้ สมาชิกทุกคนจะได้รับหุ้น จำนวน ๑๕ หุ้น เป็นเงิน ๑๕๐ บาท ในโอกาสประชุมใหญ่ในครั้งนี้ สอ.วด.จึงขอปิดทำการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. และจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป (ที่มา : สอ.วด.)