วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๓๐ น. กองบัญชาการกองทัพไทยกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของทหารรักษาพระองค์ ประจำปี ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจัดกำลังทหารรักษาพระองค์ ๑๒ กองพัน และกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ ๑ กองพัน เดินสวนสนาม จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เข้าสู่มลฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งนำโดย พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพ และทหารรักษาพระองค์ ร่วมกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว(ที่มา : กพ.ทร.)