วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กรมการขนส่งทหารเรือ ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเทศกาลปีใหม่

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันปีใหม่ กับกรมการขนส่งทหารเรือ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันนี้ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.(ที่มา : ขส.ทร.)