วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับ-มอบ เสื้อพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

 พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับ-มอบเสื้อพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื่นที่วังนันทอุทยาน ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ร่วมพิธีฯ(ที่มา : สลก.ทร.