วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เจ้ากรมข่าวทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหารตุรกี ประจำกรุงเทพฯ เพื่อแนะนำตัว

วันนี้ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น.  พลเรือโท ปกรณ์ วานิช  เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ให้การต้อนรับ จาก พันเอก Murat Sekizkardes ผู้ช่วยทูตทหารตุรกี ประจำกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรองชาวต่างประเทศ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครการรับเยี่ยมคำนับของผู้ช่วยทูตทหารตุรกีในครั้งนี้ นอกจากเป็นการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพตุรกีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)