วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แนวทางการหลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉินตามหลักปฏิบัติสากล

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ย้ำเตือนสำหรับแนวทางการหลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉินตามหลักปฏิบัติสากล ดังนี้ - เมื่อประชาชนเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนก็มักจะตกใจและทำอะไรไม่ถูก ดังนั้นก่อนอื่นผู้ขับขี่ควรตั้งสติ  - พยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมา - เมื่อพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันที - หากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดหรือชะลอรถเพื่อให้รถพยาบาลหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้ - เมื่อรถพยาบาลวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาด - กรณีรถติดและรถพยาบาลอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดี ถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ ให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยว เพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาล ได้แซงผ่านไปได้สะดวก การหลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉินเป็นความดีง่าย ๆ ที่เราสามารถทำร่วมกันได้ ดังนั้น หากเราเห็นรถพยาบาลขอทางมาควรรีบหลีกทางให้  เพราะวันหนึ่งคนที่อยู่บนรถคันนั้นอาจเป็นญาติหรือคนรู้จักเราก็ได้ (ที่มา : สพฉ.)
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ย้ำเตือนสำหรับแนวทางการหลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉินตามหลักปฏิบัติสากล ดังนี้
- เมื่อประชาชนเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนก็มักจะตกใจและทำอะไรไม่ถูก ดังนั้นก่อนอื่นผู้ขับขี่ควรตั้งสติ 
- พยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมา
- เมื่อ พิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเรา สามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันที
- หากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดหรือชะลอรถเพื่อให้รถพยาบาลหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้
- เมื่อรถพยาบาลวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาด
- กรณีรถ ติดและรถพยาบาลอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดี ถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ ให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยว เพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาล ได้แซงผ่านไปได้สะดวก
การหลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉินเป็นความดีง่าย ๆ ที่เราสามารถทำร่วมกันได้ ดังนั้น หากเราเห็นรถพยาบาลขอทางมาควรรีบหลีกทางให้  เพราะวันหนึ่งคนที่อยู่บนรถคันนั้นอาจเป็นญาติหรือคนรู้จักเราก็ได้
(ที่มา : สพฉ.)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3444#sthash.Rcn4k9gS.dpuf