วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"

วันนี้ (๘ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๖.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์และประกาศเจตนารมณ์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร
        การประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" ในครั้งนี้ ภายในได้จัดเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง "ก้าวต่อก้าวเพื่ออนาคตไทย" ชุด "สำนึกไทยไม่โกง", การแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชุด โตไปไม่โกง และปิดท้ายด้วยการกล่าวเจตนารมณ์ ฯ ของผู้เข้าร่วมพิธี ฯ และทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกัน (ที่มา : สลก.ทร.)