วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารเวียดนาม ประจำกรุงเทพมหานคร เพื่ออำลาและแนะนำคนใหม่

วันนี้ (๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก พันเอก Dang Thanh Tien ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำกรุงเทพฯ เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และแนะนำ พันเอก Nguyen Hong Diep ผู้ช่วยทูตทหาร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำกรุงเทพ ฯ คนใหม่ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือเข้าร่วมรับเยี่ยมคำนับ
        การที่กองทัพเรือรับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหาร ฯ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพ เรือกับกองทัพเรือเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ (ที่มา : ขว.ทร.)