วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

กองทัพเรือมาเลเซียจะประจำการ UAV บนเรือ LCS เพียง ๒ ลำ

  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานจากการเปิดเผยของ พลเรือเอก ตัน ศรี อับดุล อาซิส บิน ฮัจซี จาฟาร์ ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ว่า กองทัพเรือมาเลเซีย จะประจำการอากาศยานไร้นักบิน (UAV) แบบปีกหมุน บนเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง (Littoral Combat Ship - LCS) ได้ไม่ครบจำนวนตามแผน โดยจะประจำการได้เพียง ๒ ลำเท่านั้น เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ ทั้งนี้ มาเลเซียจะรับมอบเรือ LCS ลำแรก ในปี ๒๕๖๐ และจะรับมอบเรืออีก ๕ ลำ ในทุก ๖ เดือน (ที่มา : ขว.ทร.)