วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กองทัพเรือมาเลเซียต้องการเรือดำน้ำเพิ่มอีก ๖ ลำ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานจากคำกล่าวของ พลเรือเอก ตัน ศรี โมฮัมหมัด อันวาร์ โมฮัมหมัด นอร์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ว่า มาเลเซียจำเป็นต้องจัดหาเรือดำน้ำเพิ่มอีก ๖ ลำ หรืออย่างน้อย ๓ ลำ เพื่อรักษาอธิปไตยในน่านน้ำมาเลเซีย โดยเฉพาะบริเวณทะเลจีนใต้ ทั้งนี้ หากเรือดำน้ำที่มีอยู่เพียง ๒ ลำ ต้องเข้ารับการซ่อมบำรุงเป็นเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือมาเลเซีย (ที่มา : ขว.ทร.)