วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เรือรบสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมประเทศไทย เพื่อให้กำลังพลประจำเรือพักผ่อนฯ

 เรือรบสิงคโปร์ จำนวน ๒ ลำ ชื่อ RSS VIGILANCE และ RSS FEARLESS เดินทางเข้าเยี่ยมประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยจอดเรือเทียบท่าเรือภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับส่งกำลังบำรุงและให้กำลังพลประจำเรือพักผ่อนภายหลังจากการปฏิบัติภารกิจในทะเล พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับทัพเรือภาคที่ ๓ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ (ที่มา : ทรภ.๓)